Szkolenia e-learningowe

Help with Search courses

Poradnik multimedialny przeznaczony jest dla osób zaangażowanych w proces tworzenia informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy (na przykładach opracowanych w ramach projektu INFOdoradca+). Kurs w sposób przejrzysty i atrakcyjny przygotowuje m.in. do projektowania informacji o zawodzie, pokazuje strukturę modelu, prac na nim, wskazuje na wymagania niezbędne w procesie tworzenia materiałów. Poradnik zawiera materiały tekstowe, filmy, animacje, dokumenty wzorcowe, a także ćwiczenia podsumowujące.

Multimedialny przewodnik dla prowadzących zajęcia pokazujący jak przygotowywać materiały edukacyjne dla potrzeb platformy CEL INFOdoradca+. Dzięki niemu uzyskasz informacje o projektowaniu kursu, tworzeniu materiałów dydaktycznych i zamieszczaniu ich w postaci elektronicznej.

Szkolenie partnerów projektu Infodoradca+

Przykładowy kurs e-learningowy jest poradnikiem dla początkujących użytkowników, którzy mogą sprawdzić w oparciu o zawarte materiały, czy ich komputer jest w stanie wyświetlić każdy z przygotowanych zasobów i aktywności systemu CEL INFOdoradca+ m.in. takich jak: film, dźwięk, animację, tekst, pakiet SCORM, prezentacje multimedialne, pliki różnych formatów (pdf, ppt, office). Kurs posiada także składowe systemu e-learning - zadania, testy online, forum dyskusyjne, czat.